தொழில்நுட்பம்

50 நாட்களுக்கு சார்ஜ் நிற்கும் திறன்: புதிய ஸ்மார்ட்ஃபோன்

0
50 நாட்களுக்கு சார்ஜ் நிற்கும் திறன்: புதிய ஸ்மார்ட்ஃபோன் இன்றைய ஸ்மார்ட்ஃபோன்களில் அனைவருக்கும் பிடிக்காத ஒரு விஷயம் அதில் சார்ஜ் விரைவில் இறங்குவதே. அதற்கு எல்லாம் முட்டுக்கட்டை வைக்குமாறு எனெர்ஜிஸெர் என்ற புதிய மொபைல்...