தொடர்கள்

Home தொடர்கள்
தொடர்கள். நீண்ட அனுபவம் உள்ள ஆசிரியர்கள் மிஸ்டர் புயல் இணையதளத்தில் தொடர்களை எழுத்து வருகின்றனர்.உங்களுக்கு எந்த தொடர் விருப்பமான தொடரோ அதைப் படியுங்கள்.

செய்திகளை உடனுக்குடன் படியுங்கள். தமிழகம், இந்தியா மற்றும் உலகத்தின் மூலை முடுக்குகளை அலசி ஆராய்ந்த செய்திகளைப் படியுங்கள்.

செய்திகளில் புதிய தோர் கோணம், புதிய பரிமாணம் என வித்தியாசங்கள் ஏராளமாய். நிகழ்வுகளின் பிரதி பிம்பமாய் தரப்படும். பழமையும் பெருமையும் மாறாமல் உள்ளது உள்ளபடி.

தினம் தினம் படியுங்கள். திகட்டாமல் படிங்கள். உங்கள் நண்பர்களுக்கும் எங்கள் இணையத்தை அறிமுகம் செய்யுங்கள். உங்கள் மகிழ்ச்சி எங்களின் வளர்ச்சி. நன்றி